Book chest of Hugo de Groot

On loan from the Koninklijk Oudheidkundig Genootschap