‘Book chest of Hugo de Groot’, ca. 1600 -c. 1615, Rijksmuseum

On loan from the Koninklijk Oudheidkundig Genootschap