Boris Ignatovich, ‘Galya Melnikova’, 1936, Nailya Alexander Gallery