Bratsa Bonifacho, ‘Pythagoras Ano’, 2008, Foster/White Gallery