Brother Thomas Bezanson, ‘Small bottle, Kaki glaze, Weston, VT’, Rago
Brother Thomas Bezanson, ‘Small bottle, Kaki glaze, Weston, VT’, Rago
Brother Thomas Bezanson, ‘Small bottle, Kaki glaze, Weston, VT’, Rago