Brother Thomas Bezanson, ‘Vase¸ yellow kairagi glaze’, Pucker Gallery

About Brother Thomas Bezanson

American, 1929-2007, Halifax, Nova Scotia, Canada

Group Shows