Buhlebezwe Siwani, ‘amaKhoboka’, 2016, WHATIFTHEWORLD

Dimensions vairable.

Image rights: Image courtesy of Buhlebezwe Siwani and WHATIFTHEWORLD

About Buhlebezwe Siwani