Burcu Perçin, ‘Yenilenmeye Bırakılmış Dağlar / Mountains Left to Regenerate’, 2016, x-ist