Cabinet of a militia company

On loan from the Koninklijk Oudheidkundig Genootschap