Cai Guo-Qiang, ‘Fragile’, 2011, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Fragile’, 2011, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Fragile’, 2011, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Fragile’, 2011, Cai Studio