Cai Guo-Qiang, ‘Head On’, 2006, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Head On’, 2006, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Head On’, 2006, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Head On’, 2006, Cai Studio