Cai Guo-Qiang, ‘Odyssey’, 2010, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Odyssey’, 2010, Cai Studio
Cai Guo-Qiang, ‘Odyssey’, 2010, Cai Studio