Caio Reisewitz, ‘Sapetuba’, 2009, Galería Joan Prats