Carsten Sievers, ‘o.T.’, 2012, Galerie EIGEN + ART

Image rights: courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

About Carsten Sievers

German, b. 1969, Frankfurt am Main, Germany, based in Berlin, Germany