Casey Koh, ‘Prothalamia’, 2008, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Casey Koh, ‘Prothalamia’, 2008, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Casey Koh, ‘Prothalamia’, 2008, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Casey Koh, ‘Prothalamia’, 2008, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Casey Koh, ‘Prothalamia’, 2008, FRED.GIAMPIETRO Gallery