Chao-Liang Shen, ‘STAGE 2. Yunlin, Taiwan’, 2008, Aki Gallery