Chao-Liang Shen, ‘STAGE 4.  Chiayi, Taiwan’, 2008, Aki Gallery