Chao Shao-an, ‘Tai Po Kau, Hong Kong’, 1967, Art Museum of the Chinese University of Hong Kong