Chang Chao-Tang 張照堂, ‘Meinong,  Kaohsiung, Taiwan’, 1979, Aki Gallery