Charleen Kavleski, ‘Mountain Pass’, 2012, Amos Eno Gallery