Chen Ching-Yuan, ‘Curtain II’, 2015, TKG+

About Chen Ching-Yuan