Chen Dandizi, ‘"The South"/"南方"’, 2016, Capsule Shanghai
Chen Dandizi, ‘"The South"/"南方"’, 2016, Capsule Shanghai
Chen Dandizi, ‘"The South"/"南方"’, 2016, Capsule Shanghai
Chen Dandizi, ‘"The South"/"南方"’, 2016, Capsule Shanghai
Chen Dandizi, ‘"The South"/"南方"’, 2016, Capsule Shanghai
Chen Dandizi, ‘"The South"/"南方"’, 2016, Capsule Shanghai

c-prints 54.5 x 34 cm x 4, wood box 36 x 24 x 8 cm

About Chen Dandizi

Chinese, b. 1990, Hezhou, Guangxi, China, based in Guangzhou, Guangdong, China