Chen Hui Chiao, ‘Meteor Showers’, 2014, Asia University Museum of Modern Art

Image rights: Chen Hui Chiao

"Medication/Meditation"
Asia University's Museum of Modern Art

About Chen Hui Chiao