Chen I-Chun, ‘Shui Yuan Lin Legend – First Episode’, 2013, Liang Gallery