Chen I-Chun, ‘Shui Yuan Lin Legend – Fourth Episode’, 2015, Liang Gallery