Chen I-Chun, ‘Shui Yuan Lin Legend – Second Episode’, 2014, Liang Gallery