Chen Jiagang, ‘AnHui-Bao Lunge No. 1 (Double Rhapsody Series)’, 2011, Han Art