Chen Jiagang, ‘Mirage (Wanzhou) (Smog Series)’, 2009, Han Art

About Chen Jiagang

Chinese, b. 1962, Chongqing, China, based in Beijing, China