Cheng Jinlu, ‘The Confetti Garden’, Kings Wood Art