Chien-Chiang Hua, ‘Weightless Generation-Jian Cheng’, 2009, Aki Gallery