Chien-Yi Wu, ‘Window Grilles in Taichung - Qingshui 3’, 2016, Powen Gallery