Chiho Aoshima, ‘Sacred Eruption’, 2015, Kaikai Kiki