Chiu Cheng-Hong, ‘Marble Deer No.1’, 2014, Yiri Arts