Chiu Cheng-Hong, ‘Marble Deer No.3’, 2015, Yiri Arts