Chiu Cheng-Hong, ‘Marble Deer No.4’, 2015, Yiri Arts