Chiu Cheng-Hong, ‘Marble Deer No.6’, 2015, Yiri Arts