Chiu Cheng-Hong, ‘Operation Vehicle No.3’, 2012, Yiri Arts