Chiu Cheng-Hong, ‘The Marble Workers’, 2012, Yiri Arts