CHIU CHUN-TING, ‘Become a little hill’, 2016, Yiri Arts