Chiu Yatsai, ‘Gentleman’, 1990s, Anna Ning Fine Art