Chris Antemann, ‘Ambrosia [Courtesy MEISSEN COUTURE® Art Collection.]’, 2014, Cynthia Corbett Gallery