Chris Antemann, ‘Taste of Paradise [Courtesy MEISSEN COUTURE® Art Collection]’, 2013, Cynthia Corbett Gallery