Chris Ofili, ‘Rainbow - Orange Ramo’, 2008, Crown Point Press