Chris Ofili, ‘Rainbow (Set)’, 2008, Crown Point Press