Chris Shepherd, ‘Colour Circles on White 2’, 2016, Bau-Xi Gallery