Chris Shepherd, ‘Four Huron Horizons, Rolled’, 2016, Bau-Xi Gallery