Chris Smith, ‘Ali Skipping’, 1971, Alon Zakaim Fine Art