Christian Fogarolli, ‘Leucotomia (detail)’, 2017, Mazzoli