Christine McArthur, ‘King Louis XVI's Orangerie’, 2017, Thackeray Gallery