Christof Kohlhöfer, ‘Untitled (Yves Klein in Gaza)’, 1993, SETAREH GALLERY