Christopher Thompson, ‘Red Kimono’, 2016, Pontone Gallery